Conditii Generale

Inregistrarea pe site-ul autodaewoo.ro presupune si acordul clientului cu prezentele Conditii Generale si cu celelalte informatii furnizate pe site cum ar fi: Retur si Garantie, etc.

Articolul 1 - SCOPUL 
Conditiile generale de vanzare se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre DEMO TOTAL SRL, prin intermediul magazinului de piese auto online autodaewoo.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

In aceste Conditii Generale vor fi folositi urmatorii termeni:

  • Cumparator: persoana fizica, persoana juridica sau alta entitate juridica care emite o Comanda.
  • Vanzator: societate comerciala DEMO TOTAL SRL, avand sediul social in Iasi, strada Pacurari nr.101, numar registru comertului J22/83/2002, CUI RO14417777.
  • Bunuri (piese auto) si Servicii: orice produse, echipament, material si/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda sau privitoare la acestea care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului.
  • Comanda: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
  • Contract: o Comanda confirmata de catre Vanzator.
  • Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  • Specificatii: toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor (piese auto) si Serviciilor asa cum sunt precizate in comanda.

Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul autodaewoo.ro, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:
1) Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
2) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
3) Conditii generale

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

Articolul 3 - VALABILITATE
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Conditiile generale vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 - EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile (piese auto) si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului.
Informatiile prezentate pe site-ul vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa Vanzatorul face eforturi in a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat.

Articolul 5 - CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vanzatorul poate cesiona si/sau sucontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

Articolul 7 - CONFIDENTIALITATE - PUBLICITATE
Toate datele, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Articolul 8 - FACTURARE - PLATI
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Articolul 9 - LIVRARE
In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

Articolul 10 - ACCEPTARE
Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera Cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunte unilateral Contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de Cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul Contractului, conditionat de returnarea Bunurilor si Serviciilor. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre Cumparator, in conditiile legislatiei.

Articolul 11 - GARANTII
Garantia se aplica cu respectarea legislatiei in vigoare Legea 449/2003 si O.G. nr. 21/1992, sau cu legislatia actualizata, daca este cazul.
Termenul de garantie se acorda conform specificatiilor producatorului si a Certificatului de Garantie. Clientul poate sa solicite informatii specifice despre fiecare produs comandat inainte de plasarea comenzii. Odata comanda plasata se considera ca este de acord cu conditiile furnizate de autodaewoo.ro.

Termenul de garantie decurge de la data inscrisa pe factura de vanzare.
Informatiile complete referitoare la garantii se gasesc in partea Retur si Garantie.

Articolul 12 - TRANSFERUL PROPRIETATII
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la momentul efectuarii platii integrale din partea Cumparatorului si livrarea Bunurilor si Serviciilor la locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

Articolul 13 - RASPUNDERE
Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

Articolul 14 - FORTA MAJORA
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Articolul 15 - CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Toate informatiile furnizate de client in procesul de creare cont si comanda sunt tratate confidential si ele nu sunt furnizate nici unui tert.
Site-ul autodaewoo.ro inregistreaza in sistemul sau adresele IP obtinute in urma accesari in scopul de analize statistice pentru uz intern.
Adresele IP nu au nici o legatura cu informatiile personale.
In cazul in care clientul opteaza pentru abonarea la newsletterul autodaewoo.ro, fiecare editie va contine si modalitatea de dezabonare; odata accesata aceasta optiune, dezabonarea se aplica imediat, nefiind necesare alte confirmari din partea utilizatorilor.

Articolul 16 - LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA
Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

 

Va multumim ca ati ales autodaewoo.ro ca furnizorul dumneavoastra de piese auto online.